Zmiany na ulicy Janka Wiśniewskiego: Remont zatoki autobusowej

Poniedziałek, 6 listopada 2023 roku, to data zapoczątkowania prac remontowych na przystanku autobusowym „Węzeł Ofiar Grudnia ’70”, położonym przy ul. Janka Wiśniewskiego. Konsekwencją tych działań będzie zwężenie jezdni w stronę Obłuża do jedynie jednego pasa ruchu.

Planowany termin rozpoczęcia prac to 6 listopada 2023 roku i mają one trwać do 15 grudnia tego samego roku. W ramach tych prac, przystanek autobusowy zostanie poddany gruntownej renowacji, która obejmie przede wszystkim wymianę nawierzchni.

Długotrwałość prac wynika głównie z konieczności wzmacniania betonowego podłoża przystanku. Takie prace wymagają odpowiedniego czasu, ze względu na procesy fizyczne wiązania betonu, które nie mogą zostać przyspieszone. W związku z prowadzonymi pracami, lokalizacja przystanku komunikacji miejskiej ulegnie tymczasowej zmianie.