Profesor Mieczysław Widernik: Wieloletni pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

30 października 2023 roku, w wieku 90 lat, swoje ostatnie chwile przeżył prof. Mieczysław Widernik. Był to zasłużony dla nauki pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i profesor nauk humanistycznych. Posiadał tytuł wybitnego badacza historii Gdyni, szkolnictwa oraz wielu aspektów gospodarki morskiej.

Profesor Widernik przyszedł na świat 10 stycznia 1933 roku w Szepietowie w województwie podlaskim. Swój egzamin dojrzałości zdał w Białymstoku, natomiast wyższe studia podjął na terenie Gdańska, w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Na stanowisku nauczyciela historii pracował w latach 1960-69. Na początku swojej kariery zawodowej pracował w VIII LO w Gdańsku, a następnie przeniósł się do IX LO tej samej metropolii.

Rok 1970 przyniósł mu zatrudnienie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, z którym pozostał związany przez resztę swojego życia zawodowego. W czasie pracy w Instytucie, w 1978 roku zdobył tytuł doktora habilitowanego, a piętnaście lat później, w 1993 roku, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Profesor Widernik był twórcą i przez wiele lat kierował Zakładem Dydaktyki Historii (1986-2001). Był również mentorem wielu pokoleń historyków. Oddany i poświęcony swojej pracy, zawsze działał na korzyść Uczelni, Wydziału i Instytutu Historii.

Profesor Widernik jest autorem i współautorem wielu książek, takich jak: „Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939”, „Dzieje Kartuz”, „Żegluga na Wiśle w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939)”, „Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-1939”, „Porty Gdyni i Gdańska w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej”.