Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Policji Gdyni i Gdańska na początku 2024 roku

Z dniem 1 stycznia 2024 roku, Podkomisarz Michał Molenda objął obowiązki zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Gdyni-Śródmieściu. Zmiana ta była spowodowana awansem Komisarza Jarosława Neumanna na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego policji w Gdańsku.

Decyzję o delegacji podkom. Michała Molendy do garnizonu gdyńskiego podjął Nadinspektor Andrzej Łapiński, pełniący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Następnie, 2 stycznia 2024 roku, Insp. Sławomir Pachura – Komendant Miejski Policji w Gdyni, powierzył mu formalnie obowiązki na nowym stanowisku. Informacje te potwierdziła podkom. Jolanta Grunert, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

Podkomisarz Michał Molenda rozpoczął swoją karierę w policji w marcu 2004 roku, pracując początkowo w pionie prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W 2008 roku przeniósł się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po kolejnym roku służby, podjął decyzję o transferze do gdyńskiej drogówki. Od roku 2012 pracował w Wydziale Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Po 7 latach służby na tym stanowisku, przeniósł się do struktur Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Z dniem 1 stycznia 2024 roku objął obowiązki zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Gdyni – Śródmieściu.