Wybrano wiceprezesa do spraw infrastruktury i zarządzania majątkiem w Porcie Gdynia, choć nadal brakuje prezesa

Decyzją podjętą przez Radę Nadzorczą spółki 18 marca 2024 roku, Mirosław Czapiewski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw infrastruktury i zarządzania majątkiem w Porcie Gdynia. Wybór ten był wynikiem przeprowadzonego konkursu kwalifikacyjnego na członka zarządu IX kadencji oraz poinformowało o nim biuro prasowe tej jednostki portowej. Mirosław Czapiewski oficjalnie objął swoje nowe stanowisko następnego dnia, czyli 19 marca 2024 roku.

Jednak mimo powołania nowego wiceprezesa, dwie pozycje w zarządzie Portu Gdynia, w tym szczególnie ważne stanowisko prezesa, nadal nie są obsadzone. Z tego powodu zarząd Portu Gdynia podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego postępowania konkursowego. To podejście ma na celu skompletowanie pełnej kadry zarządowej i umożliwienie pełnego i efektywnego funkcjonowania portu.