Przeobrażenia infrastruktury drogowej Gdyni do 2024 roku

Planowana rewitalizacja ulicy Chwarznieńskiej w dzielnicy Witomino w Gdyni, a także budowa specjalnego pasa dla autobusów na tej samej ulicy w Chwarnie, zostaną zakończone do 2024 roku. W ramach tych prac przewidziano również ukończenie budowy wiaduktu na ulicy Puckiej. Ponadto, w agendzie miejskiej znalazła się modernizacja dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego oraz remont podziemnego przejścia dla pieszych pod ulicą Morską, które jest przedłużeniem tunelu kolejowego prowadzącego do głównego dworca PKP w Gdyni.

W tym momencie skupiamy się na planach urbanistycznych miasta Gdynia na ten rok. Najistotniejszym elementem będą inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej, które rozpoczęły się kilka miesięcy temu i zbliżają się do końca.

Na pierwszy plan wysuwa się rekonstrukcja ulicy Chwarznieńskiej w Witominie oraz realizacja projektu buspasa na tej samej arterii drogowej w Chwarnie. Inwestycje te są niezwykle istotne dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej. Równolegle, PKP planuje zakończyć budowę wiaduktu w ciągu ulicy Puckiej, projektem tym współfinansowanym jest również samorząd miasta.