Instalacja kamer monitoringu na terenie dzielnicy Redłowo

Pierwsze urządzenie z serii nowo planowanych kamer monitoringu zostanie zainstalowane na skrzyżowaniu ulic Cylkowskiego i Bohaterów Starówki Warszawskiej. Głównymi obszarami, które zostaną objęte systemem obserwacji, będą przestrzenie wokół wejść do budynków oraz tereny rekreacyjne, takie jak plac zabaw.

Projekt ten znalazł się na liście priorytetowych inwestycji oraz prac remontowych zaplanowanych przez Radę Dzielnicy Redłowo. Decyzja o realizacji tego zadania podjęta została na podstawie konsultacji z lokalną społecznością. Inicjatywa uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Rady Dzielnicy, które wyniosło 50 tys. złotych. Informacje na ten temat przekazał przewodniczący Zarządu Dzielnicy Redłowo, Radosław Maślak.