Minister rolnictwa wyraża sprzeciw wobec dzierżawy gdyńskiego terminala zbożowego przez zagraniczną firmę

Pani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Gembicka, podczas piątkowej konferencji prasowej, oznajmiła, że skierowała do odpowiednich służb list w sprawie dzierżawy terminala zbożowego w Portu Gdynia. Wyraziła swoje obawy dotyczące tego zagadnienia, podkreślając konieczność zabezpieczenia interesów polskiego rolnictwa oraz całego kraju.

Gembicka jest zdania, że decydującym czynnikiem powinna być większościowa własność Skarbu Państwa w podmiocie zarządzającym terminalem. Z jej perspektywy, jest to niezbędne do zapewnienia ochrony polskich interesów, w szczególności tych związanych z rolnictwem. Wcześniej przekazała liczne pisma do różnych instytucji, w tym Ministerstwa Infrastruktury, wyrażając swoje stanowisko. Wydaje się przeciwna obecnej propozycji dzierżawy. Niedawno wysłała dodatkowe pismo do odpowiednich służb z prośbą o dokładne sprawdzenie procesu.

W piątek również były premier Donald Tusk odniósł się do problemu dzierżawy portu w Gdyni. Poinformował, że terminal zbożowy na mocy ostatnich decyzji będzie zarządzany przez międzynarodową spółkę o złożonej strukturze kapitałowej, z udziałem m.in. amerykańskiego i holenderskiego kapitału.