Przysięga wojskowa w Gdyni: Przyrzeczenie lojalności i ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przez żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

Podstawowe zasady patriotyzmu i obrony suwerenności kraju – to obietnice, które złożyło ponad 200 ochotników podczas ceremonii przysięgi wojskowej w gdyńskim Porcie Wojennym. Te młode osoby, które zdecydowały się na Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, po niemalże miesięcznym okresie szkolenia, publicznie zadeklarowały swoją służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej, gotowość do obrony jej niepodległości i granic.

W obecnym roku w gdyńskim oddziale Wojskowego Centrum Rekrutacji, ponad tysiąc mężczyzn i kobiet przebrnęło przez intensywne podstawowe szkolenie wojskowe. Proces ten obejmował naukę fundamentalnych zasad taktyki i terenoznawstwa, naukę obsługi broni i sprzętu wojskowego oraz kurs strzelania. Wszyscy rekruci zapoznali się także z wojskowymi regulaminami i nauczyli się udzielania pierwszej pomocy na polu bitwy.

Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którzy przez ostatnie 27 dni poddawali się intensywnemu szkoleniu w pięciu jednostkach sił morskich, złożyli uroczyste przysięgi. W Porcie Wojennym w Gdyni, ceremonia ta zgromadziła łącznie 202 ochotników, którzy zdecydowali się na ten patriotyczny krok.