Biuro Interwencji Obywatelskiej Gdynia krytycznie ocenia kadencję prezydenta Wojciecha Szczurka

W liście otwartym skierowanym do prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka, Gdyńskie Biuro Interwencji Obywatelskiej zdecydowanie wyraziło swoje niezadowolenie z jego dotychczasowej kadencji. Biuro ostro skrytykowało politykę prezydenta, którą określiło jako nastawioną na korzyści finansowe dla miasta na koszt innych aspektów. Wskazało również na to, że Gdynia stała się nieatrakcyjna dla turystów.

Zarzuty Gdyńskiego Biura Interwencji Obywatelskiej były bezpośrednio skierowane przeciwko Wojciechowi Szczurkowi w liście podsumowującym jego rządy w ostatnich latach. Według biura, miasto stało się „nowoczesnym gniazdem bloków mieszkalnych”.

Z treści listu wynika, że kwestia nastawienia na finansowe korzyści dla Gdyni na rzecz agresywnych deweloperów jest głównym punktem krytyki. Zdaniem biura, takie podejście jest sprzeczne z prawdziwą troską o miasto, które jest ukochane przez jego mieszkańców. GBIO ubolewa, że komercyjna perspektywa rozwoju Gdyni nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.