Policjantki z Karwin edukują przedszkolaki na temat bezpieczeństwa podczas ferii

Funkcjonariuszki policji z Komisariatu w Gdyni-Karwinach poświęciły swój czas na odwiedziny w przedszkolu numer 44, gdzie przeprowadziły edukacyjne spotkanie dla najmłodszych mieszkańców miasta. Ta interaktywna prelekcja skupiała się na zasadach bezpieczeństwa, które są kluczowe podczas ferii zimowych, jak również na roli i obowiązkach funkcjonariuszy służb porządkowych.

Podczas tej szczególnej lekcji dzieci dowiedziały się, jak zachować się w przypadku kontaktu z nieznajomą osobą oraz jakie środki ostrożności należy podjąć podczas samodzielnej zabawy w domu czy na podwórku. Młodzi słuchacze zostali także poinformowani o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i odpowiedniego poruszania się po ulicach, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Dzieci zostały zachęcone do rozmowy na temat tego, komu mogą ufać i z kim mogą dzielić się swoimi danymi osobowymi.

Ostatnia część spotkania była poświęcona omówieniu różnych aspektów pracy policji. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem dowiedziały się, jakie zadania na co dzień wykonują stróże prawa w różnych działach służby. Zajęcia okazały się nie tylko edukacyjne, ale również bardzo interesujące dla młodych uczestników, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą na omawiane tematy.