Budżet Obywatelski Gdańska: Twój głos decyduje o przyszłości miasta

Na co pragnąłbyś przeznaczyć publiczne fundusze w swoim sąsiedztwie? Jakie sugestie zaprezentowali inni mieszkańcy w kontekście Budżetu Obywatelskiego? Zbadaj propozycje i wyraź swoją opinię przez oddanie głosu. Wybór nie jest łatwy – do etapu głosowania zakwalifikowano aż 399 pomysłów. Czas na podjęcie decyzji jest ograniczony – głosowanie trwa dwa tygodnie, do 25 września, dlatego nie warto przekładać tego na ostatnią chwilę. W ramach dodatkowej zachęty przewidziane są nagrody dla osób biorących udział w głosowaniu.

Przytulny park miejski, nowoczesne boisko sportowe czy innowacyjny ogród deszczowy?
Budżet Obywatelski w Gdańsku jest przygotowywany już po raz jedenasty i będzie gotowy do wprowadzenia w 2023 roku. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mają wpływ na kierunek wydatkowania publicznych funduszy. Preferencje oraz inicjatywy gdańszczan ewoluują z biegiem lat. Podczas pierwszych edycji BO często pojawiały się wnioski dotyczące naprawy chodników, budowy boisk sportowych czy nowych placów zabaw. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania ekologicznymi projektami – nowe nasadzenia drzew, atrakcyjne zagospodarowanie zielonych przestrzeni miejskich, choć nie zapominają oni także o konieczności remontów i rozbudowy infrastruktury miejskiej. Czego pragną gdańszczanie w 2024 roku? Odpowiedź na to pytanie poznamy najpóźniej 29 września, kiedy zostaną ogłoszone wyniki głosowania.