Jastarnia na ósmym miejscu w rankingu „Gmina Dobra do Życia”

Jak co roku, tak samo i w tym roku opublikowano wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Na uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie dnia 2 grudnia, oficjalnie przedstawiono gminy, które w różnych kategoriach odnotowały najwyższy wskaźnik jakości życia mieszkańców pod względem całego kraju.

Ranking sporządzony przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej

W rankingu, który został sporządzony przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej uwzględniono 2477 gmin z polski. Na poczet sporządzenia rankingu wzięto pod uwagę 63 wskaźniki. Wśród wskaźników, które brano pod uwagę są między innymi: poziom edukacji, przeciętne wynagrodzenie, infrastruktura kulturalna, dochody własne gminy w odniesieniu do jednego mieszkańca, walory estetyczne krajobrazu na danym terenie.

Z kolei wyniki ogłoszono w pięciu kategoriach. W jednej z kategorii (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami poniżej 5 tysięcy mieszkańców) uwzględniono także Jastarnię. Została ona sklasyfikowana na ósmym miejscu. Warto dodać, że jeśli chodzi o województwo pomorskie i gminę z najwyższym współczynnikiem jakości życia mieszkańców, to najlepiej notowaną gminą wybrana została Gmina Sopot.