Cztery oferty na stół w sprawie dzierżawy Terminalu Zbożowego w Porcie Gdynia

Terminal Zbożowy położony w Porcie Gdynia stał się obiektem zainteresowania czterech podmiotów, które złożyły ostateczne oferty na jego dzierżawę. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę korzyści płynące z takiego przedsięwzięcia – terminal ten nie tylko posiada świeżo odnowione nabrzeże, ale również potencjał związany z przewidywanymi obiecującymi przeładunkami zboża w nadchodzących latach. Teraz pojawia się pytanie – kto i za jaką cenę złożył najbardziej atrakcyjną propozycję?

Informacje o przetargu na dzierżawę Terminalu Zbożowego w Porcie Gdynia były dostępne publicznie od października ubiegłego roku. Dzierżawa ma trwać aż do 2053 roku i obejmuje zagospodarowaną nieruchomość gruntową przy nabrzeżu Indyjskim i Norweskim, a także przy ulicy Indyjskiej oraz alei Solidarności. Początkowo planowano, że oferty będzie można składać do pierwszego dnia grudnia 2022 roku, jednak termin ten został przesunięty do końca stycznia bieżącego roku.

Pierwsza faza składania ofert zakończyła się wpłynięciem wstępnych propozycji od czterech konsorcjów. Następnie, po upływie wyznaczonego terminu, te same podmioty złożyły swoje oferty ostateczne. Teraz pozostaje czekać na wyniki oceny tych propozycji i decyzję o przyszłym dzierżawcy Terminalu Zbożowego.